Reklamı Geç
etenfes
etenfes
Afyonkarahisar
DOLAR32.8176
EURO35.186
ALTIN2450.3

Afyon’da kurban kesim fiyatları belli oldu

 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
 • Yorumlar
Afyon’da kurban kesim fiyatları belli oldu
Abone ol
Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi toplanarak önemli kararlar aldı. Komisyon, ilimizde küçükbaş hayvan kesim fiyatını azami (en fazla) 500 TL. büyükbaş hayvan kesim fiyatını ise 1200 TL. olarak açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik Başkanlığında toplanarak kurban bayramında alınacak tedbirlerle ilgili önemli kararlar aldı.
Hayvan Kesim yerlerinin de belirlendiği toplantıda Afyonkarahisar’da kurban kesimiyle ilgili kasapların alacağı azami ücret küçükbaş hayvanlar için 500 TL. büyükbaş hayvanlar için de 1200 TL. olarak açıklandı.
Komisyonun aldığı önemli kararlar şu şekilde:
1.    5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 25.05.2023 tarih ve 32201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,
2.    Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2023 yılı hayvan hastalıklarıyla mücadele ve hayvan hareketleri genelgesinde bildirilen şartları taşıyan kurbanlık hayvanların, İlimize geçişine izin verilmesi, genelge şartlarını taşımayan kurbanlık hayvanların, geçişine izin verilmemesine, bu konudaki denetimlerin geçmiş yıllarda olduğu gibi, ilgili kurum ve kuruluşlarca sıkı bir şekilde takip ettirilmesine,
3.    Kurbanlık hayvanların İlimize giriş noktalarında, Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personellerince denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri, belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılmak üzere motorize ekiplerin ilgili kurumlar tarafından oluşturulmasına,
4.    Denetimler esnasında, Yurt içi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken belgeler olmadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanların yed-i emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda, masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere Afyonkarahisar Canlı Hayvan Borsasına ait işletmede karantinaya alınmasına ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda Ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, yedi emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
5.    İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Kaymakam başkanlığında toplanarak komisyonun belirlediği kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri listesinin 06/06/2023 tarihine kadar belirlenmesine.
6.    Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan 'Tarım Cebimde' isimli küpe sorgulama mobil uygulaması üzerinden küpe numarası girilerek hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşların bilgilendirilme yapılmasına,
7.    Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, ilçe kurban hizmetleri komisyonları adına İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri elemanlarının katılımı ile “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu”( Ek-5) ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formunun” (Ek-6) her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine ve komisyonumuza rapor sunulmasına, uygun görülen satış ve kesim yerlerine komisyonumuz adına Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğünce izin verilmesine ve ihtiyaç halinde yeni kurban satış ve kesim yerleri listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe güncellenmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 02/06/2023 tarihine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi) ye girilmesine, İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin 02/06/2023 gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) internet sitelerinde yayınlanmasına,
8.    2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6. Maddesi gereği Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” (Ek-4) alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (X) işaretiyle işaretlenmesine, kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına, Bilgilendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılacaktır. Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılmasına,
a.    Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılır. Zoonotik hastalıklar ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,
b.    Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.
10.    Kurbanlık hayvan satış yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine,
11.    İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca kendi görev sahalarına giren ve “Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda resmi /belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “kurban kontrol ve denetim birimi” kurulmasına ve bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimlerin, Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine, belirlenen denetim birimi ile ilgili bilgilerin kurban satış yerlerinde görünür bir şekilde halkın erişimine sunulmasına,
12.    Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,
13.    Belediye Başkanlıkları tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerinin taşeron firmalara verilmesi durumunda, yapılan sözleşmenin alınan komisyon kararları doğrultusunda hazırlanması, satış ve kesim yerlerinin belediye veteriner hekimleri ve zabıta görevlilerinin kontrol ve denetiminde olmasının sağlanmasına,
14.    Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde görev alacak tüm personele yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine, ilgili kurumlar tarafından kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personelini tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenmesine, kesim yerlerinde, ‘Kasaplık Belgesi’ veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanların görevlendirilmesine,
15.    Meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarınca, karantina yerlerinin belirlenmesine ve kurban bayramından en geç 15 gün önce İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesine karantina alanı olarak belirlenen yerlere "KARANTİNA” ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli hayvan tespit edildiğinde zabıta eşliğinde bu hayvanların karantinaya alınmasına,
16.    Kurban bayramı müddetince İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından oluşturulacak ekipler ve Afyonkarahisar Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen yetkililerce ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine, İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarının beyaz masa telefonlarına ve Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünün 0 272 214 42 55 no’lu telefonuna veya 0 272 212 09 74 no’lu faksına ve Alo 153'e şikayetlerin bildirilmesine,
17.    Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek İl ve İlçe Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesine,
18.    İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından sorumluluk alanları içerisindeki satış ve kesim yerlerinde görev yapacak resmi görevlilerin isim ve iletişim bilgilerinin kurban bayramında görevli kurumlara bildirilmek üzere İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına 20.06.2023 tarihine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderilmesine,
19.    İlimiz sınırları içerisinde küpesiz/belgesiz olarak yakalanan hayvanların en yakın kesimhaneye götürülmesi esnasında taşıma araçlarına emniyet birimleri tarafından eşlik edilmesi amacıyla emniyet birimlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurlarının alınmasına, kurban bayramı ve öncesi ile kurban bayramı süresi boyunca küpesiz ve/veya belgesiz olarak yakalanan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesimhanelere sevkleri esnasında lojistik hizmetlerin İl/İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından sağlanmasına,
20.    Kurban Bayramında kesilen hayvan sayılarının İl/İlçe Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlar aracılığıyla İl Müftülüğüne bildirilmek üzere; 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 5. Maddesi (t) fıkrası hükmüne göre 12/07/2023 tarihine kadar Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesine,
21.    Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,
22.    Kurban kesim yerlerinde, sağlık kurallarına, hijyenik şartlar ve dini kurallara uyulacak ve hayvana eziyet ve işkence yapmadan kesilmesi sağlanacaktır. Konu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, veteriner hekimlerince ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce takip edilecektir. Kurban kesilen mezbaha ve kombinalar, kurban kesim süresince en az bir muayene veteriner hekimi bulunduracak olup, bulunduracağı veteriner hekimin ismini bayramdan önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bildirecektir. Muayene veteriner hekimi bulundurmayanlara kesim izni verilmemesine,
23.    Kurban kesim yerlerinde oluşabilecek kazalara (yaralanma) karşı, Sağlık Müdürlüğünce acil yardım tedbirlerinin alınmasına,
24.    Kendi imkanlarıyla kurban kesen vatandaşlarımız, kurban atıklarını çöp bidonlarına ve kanalizasyonlara atmayıp poşetlere koyarak, çöp toplama araçlarına teslim etmeleri hususunda Belediyelerce bilgilendirilmelerine,
25.    Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerler dışında, uygun olmayan cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar, Belediye Zabıtalarınca tespit edilerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilecek ve 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince ceza uygulanmasına,
26.    Kurban kesim belgesi olmayan veya usulüne uygun olmayan şekilde kesim yapanlar, Belediye Zabıtalarınca tespit edilerek, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 5. Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre işlem yapılmasına,
27.    Kurban Kesimiyle ilgili olarak kasapların alacağı azami ücretin,
- Büyükbaş hayvan için   : 1200 TL (bin ikiyüz) TL .  600
- Küçükbaş hayvan için   : 500 TL (beşyüz) TL’yi  250 geçmemesine;
Kurban kesim ücretlerinin A4 kağıda yazılarak, naylon poşet torbaların içine konulmasına ve kurban kestirenlerin görebileceği bir yere asılmasına,
28.    Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı İl ve İlçe Belediye Başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesine, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılmasına,
29.    İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından satış yerlerinden ya da kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere, yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına,
30.    Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki gün İl/İlçe Belediye Başkanlıkları Zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılmasına,
31.    İl, İlçe ve mahallelerde ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsaları dışındaki yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları Zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarındaki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına,
32.    Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmesine, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılmasına ve hayvan pasaportlarının en yakın İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi (7) gün içinde teslim edilmesine,
33.    Komisyonun belirlediği yerler dışında kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin mahalle muhtarları tarafından toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılmasına,
34.    İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurban bayramından sonra yapılacak olan değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanacak raporun, 28/07/2023 tarihine kadar İl Kurban Hizmetleri Komisyonu adına Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne gönderilmesine,
35.    İlgili kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kendi kurumlarınca yapılmasına, işlem sonuçlarının İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,
36.    İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2023 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. Maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına,
37.    İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine,
38.    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban Rehberinin İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile İl Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına,
39.    Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle Yurt içi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına,
40.    Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda Müftülüklerce camilerde vaaz ve hutbelerde, yetkili diğer görevlilerce radyo ve televizyonlarda açıklamalar yapılmasına,
41.    İl Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Afyonkarahisar Valiliğinin, Afyonkarahisar İl Müftülüğünün, Afyonkarahisar Belediyesinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 5. Bölge Müdürlüğünün, İlçelerdeki ilgili kuruluşların Web sayfalarında yayınlanmasına, basının bilgilendirilmesine, muhtarlık ve cami ilan panolarına asılmasına,
42.    Afyonkarahisar İl Merkezinde Kurban Satış Yeri olarak;
a.    Çayırbağ Kasabası Canlı Hayvan Pazarının ilan edilmesine,
b.    ATB Canlı Hayvan Borsasının ilan edilmesine,
44.     Afyonkarahisar İl Merkezinde Kurban Kesim yerleri olarak;
•    Hamidiye Semt Pazarı
•    Harb-iş Semt Pazarı
•    Fuar Pazar Yeri
•    Fatih Semt Pazarı
•    Çavuşbaş Semt Pazarı
•    Sahipata Semt Pazarı
•    Kasaplar içi
•    Hazım Bozca Uydu Kent ( Osmangazi) Semt Pazarı
•    Karşıyaka Semt Pazarı
-   Özel Et Kombinalarının belirlenmesi ve ilan edilmesine,
•    Alp Entg. Et Ve Et Ür.Gıda İht.Md.Tek.Ür.Oto Akar.Tar.İnş.San.Ltd.Şti.
•    Coşkun Besicilik ve Tarım San. Tic. Ltd. Şti.
•    Efendioğlu Et Ve Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
•    Fatih Mühsürler
•    Göbekli Kardeşler Et ve Et Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
•    Karahisar Et ve Et Ürünleri Gıda Tar. Hay. San.Tic.A.Ş
•    Özeller Entegre Et Tesisleri ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
•    Postalcıoğlu Et Ve Ürünleri Hay. Teks. Turizm Komisyon Müt. Mad. Gıda Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
45.     Bu kesim yerlerine ilaveten, Hıfzıssıhha Kurulunun belirlediği hijyen şartlarına uygun olmak şartıyla müstakil bahçeye sahip evlerin bahçelerinde kesim yapılabilmesine,
46.    İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacak kararların hassasiyetle uygulanmasına,
47.    Yukarıda belirtilmeyen hususlarda 2023 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ Hükümlerinin yerine getirilmesine,
48.    Bu kararın birer örneğinin gereği için; Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, 17 İlçe Kaymakamlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP 5. Bölge Müdürlüğü (İl Şube Müdürlüğüne), İl Sağlık Müdürlüğüne, Karayolları 32. Bölge Müdürlüğüne, Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına, Ziraat Odası Başkanlığına, Veteriner Hekimler Odası Başkanlığına, Kasaplar Odası Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” Denildi.


 • 0
  SEVDİM
 • 0
  ALKIŞ
 • 0
  KOMİK
 • 0
  İNANILMAZ
 • 0
  ÜZGÜN
 • 0
  KIZGIN
Afyon’da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandıÖnceki Haber

Afyon’da hacı adayları kutsal topraklara...

Tarihi İzmir istasyonu E-Spor Gençlik Merkezi olacakSonraki Haber

Tarihi İzmir istasyonu E-Spor Gençlik Me...

Yorum Yazın

Afyon’da acemi kasaplar hastanelik oldu
Milli yıldızın acı günü!
Türk hakemler sahne alıyor!
Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu
Bayramda Afyon’da hava nasıl olacak?
Afyon – Antalya karayolu’nda trafik yoğunluğu yaşanıyor
Afyon’lu çiftçi Ayşe Ekiz Masterchef üyelerini kendine hayran bıraktı!
Kaymakam Bolat sürücüleri uyardı!
Sülümenli Beldesi’nde yaşanan kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı
Afyon’da çocuk sapığı yakalandı!
Şehit Mehmet Dama’nın emaneti enes 10 yaşında!
U17 Türkiye Şampiyonası ön eleme maçı Afyonda
Afyon’da sarı kantaron ve japon nanesi üretiliyor
Veteriner hekimleri yasa boğan haber!
Mini kızlarda şampiyon AKAL oldu
Cezalar açıklandı
3 kesimhanenin onayı iptal edildi
Şuhut ilçesinde motosiklet denetimi yapıldı
Silahla yağma suçundan aranıyordu Sülümenli beldesi’nde yakalandı
141 bin 768 öğrenci için yaz tatili başladı

Başka haber bulunmuyor!

Ana Sayfa
Web TV
Foto Galeri
Yazarlar